این الرجبیون؛

ماه رجب، بهار عبادت و تضرع و توسل الی الله است

تاریخ انتشار:

ماه رجب، بهار عبادت و تضرع و توسل الی الله است. این ایام، عبادت را نباید دست کم گرفت.«مقام معظم رهبری»

مطالب مشابه