دکتر وحیده نعیم آبادی عنوان کرد؛

سوگیری شبکه فرانسوی france24 در انعکاس خبری حادثه بیمارستان المعمدانی غزه

تاریخ انتشار:

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در نشست علمی گفت: شبکه فرانسوی france24 با سوگیری رسانه‌ای در انعکاس خبری حادثه بیمارستان المعمدانی غزه به طور صریح و ضمنی در چارچوب منافع اسرائیل حرکت کرده است.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دکتر وحیده نعیم آبادی در آخرین نشست از سلسله نشست های بررسی سیاست‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای و خبری رسانه‌های بین المللی در جنگ غزه که با موضوع«بازنمایی حادثه بیمارستان المعمدانی در شبکه فرانسوی france24»در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، در ابتدا با اشاره به تاریخچه این شبکه گفت:شبکه فرانس ۲۴ نام شبکه‌ای خبری است که به چهار زبان فرانسه، انگلیسی، عربی و اسپانیولی اخبار پخش می‌کند و هدف از راه اندازی این شبکه که از بودجه عمومی دولت فرانسه تغذیه می‌شود، ورود به عرصه‌ای است که در آن مدت هاست آمریکا (سی ان ان) و بریتانیا (بی‌بی‌سی) و به تازگی (الجزیره) در دنیای عرب بر آن حاکمند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه با اشاره به موضوع پژوهش نشست بازنمایی حادثه بیمارستان المعمدانی در شبکه فرانسوی france24 افزود:  در این تحقیق با روش تحلیل محتوای خبر و با گریزی به نشانه‌شناسی متن خبری به بررسی اخبار و یادداشت‌های خبری بعد از حادثه بیمارستان المعمدانی پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه در این پژوهش اسلوب‌های خبری و اقناعی مورد توجه قرار گرفت عنوان کرد: برای دستیابی به نتایج، کل اخبار را از حیث سوگیری، عینیت بخشی، نوع روایت، اخبار زمینه‌ای، شخصیت‌ها و چگونگی پرداختن به آن‌ها، هم چنین اولویت‌بندی اخبار و تقدم و تاخر آن‌ها مورد بررسی قرار دادیم.

دکتر نعیم آبادی بیان کرد:نظریه‌های پشتیبان ما در این پژوهش چارچوب‌بندی، برجسته‌سازی وهمچنین مدل نشانه‌شناسی خبر و موضوعات اصلی اخبار حول محور سفر بایدن و بازشدن مسیر کمکهای بشردوستانه در حاشیه آن، نپذیرفتن مسئولیت حمله از جانب اسراییل و اتهام حمله به جهاد اسلامی و نیز اعتراضات جهانی بود.

مدرس علوم اتباطات گفت:این پژوهش نشان داد، کفه ترازوی سوگیری در اخبار اصلی و خبرهای زمینه‌ای به طور صریح و ضمنی برای اسراییل به شدت می‌چربد؛ برای کاشت مفهوم مقصر نبودن اسراییل به شدت از اسلوب تکرار استفاده می‌کند و شیوه‌های اقناعی استناد و خبر پرسشی و نیز تکرار به کرات استفاده شده اند.

وی ادامه داد:ما در این اخبار شاهدیم که اخبار غزه در جهان مغلوب و تحت نفوذ دیده شده و شیوه روایتگری نیز بر همین منوال است. نگاه رویداد مدار دارد و به فرایندها توجهی ندارد، استنادات یکطرفه است و به گونه‌ای است که‌ گویا پیگیر واقعیت نیست، تکنیک استفاده از کارشناسان همدست گواه کلام است و همچنین از منابع جهان سومی یا جهان عرب استفاده‌ای نکرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب گفت:در مجموع گفتمان حاکم بر این اخبار به گونه‌ای است که همچنان از موضع جهان اولی و امپراتور رسانه‌ای و از جایگاه برتر خبررسانی می‌کند. در نهایت به همکاران پژوهشگران بررسی اخبار با روش نشانه‌شناسی خبر توصیه می شود.

شایان ذکر است در ترم گذشته به پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدرضا نواب، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع بررسی سیاست‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای و خبری رسانه‌های غربی در بازنمایی جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و غزه و باهدف کاربردی شدن مبانی نظری و مهارت‌های رسانه‌ای دانشجویان با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه هر هفته در قالب ارائه مقالات علمی برگزار شده است.

مطالب مشابه