جلسه «کتاب شناسی جنبش های نوین دینی» برگزار شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب انجمن علمی دانشجویی «جنبش‌های نوپدید دینی» معاونت فرهنگی و دانشجویی،‌ جلسه «کتاب‌شناسی جنبش‌های نوین دینی» را برگزار کرد.

در این جلسه که روز پنج‌شنبه 4 خرداد برگزار شد، آقای حافظ در حضور جمعی از علاقه مندان مباحث عرفانی، به معرفی برخی از مهمترین منابع پیرامون جنبش‌های نوین دینی پرداخت.

مطالب مشابه