به همت معاونت پژوهشی؛

دومین کرسی علمی ترویجی زمستان ۱۴۰۲ برگزار شد

تاریخ انتشار:

در قرآن کریم هجده بار از واژه «تورات» و دوازده بار از واژه «انجیل» آمده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت پژوهشی کرسی علمی ترویجی با موضوع بررسی مقایسه‌ای کاربست‌های تورات و انجیل در قرآن کریم و در مطالعات ادیان با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی انصاری پور و نقد حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا برگزار شد.

در این نشست دکتر محمدتقی انصاری پور با بیان اینکه قرآن کریم علاوه بر آنکه یهودیان و مسیحیان را «اهل کتاب» معرفی می کند گفت: در قرآن کریم هجده بار از واژه «تورات» و دوازده بار از واژه «انجیل» برای مجموعه معارف الهی اعطا شده به حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) استفاده می کند. از طرفی، قرآن در ضمن آیات تصدیق، که گاه خطاب به یهودیان و مسیحیان هستند، به حسب ظاهر، متن مقدس آنان را تأیید می کند.

وی بیان داشت: حال این سؤال رخ می نماید که آیا کاربردهای «تورات» و «انجیل» در قرآن را می توان ناظر به متن موجود در زمان نزول آیات دانست یا نه؟ در پاسخ این سؤال دو فرض قابل تصور است. بنا بر فرض نخست، چگونه می توان این دو نام را با وجود ناهمخوانی های محتوایی بین قرآن و متون مقدس یهودی مسیحی به جا مانده از آن زمان، ناظر به این متون دانست؟ و در صورت پذیرش فرض دوم، چگونه می توان آیاتی را که به تصدیق متون موجود در دست یهودیان و مسیحیان معاصر نزول قرآن اشاره دارند، توجیه و تبیین کرد؟

وی در پایان با اشاره به نوعی دلالت خاص برای کاربردهای واژه های «تورات» و «انجیل» به پرسش‌های ذکر شده پاسخ داد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا به نقد مقاله پرداخت و نکاتی را درباره آن بیان کرد.

350a0243
350a0243
350a0260
350a0266
350a0269
350a0282-3
350a0285
350a0290
350a0300-2
350a0307

مطالب مشابه