دانشکده عرفان برگزار می کند.

دوره‌ی آموزشی زبان سنسکریت (در دو ترم)

تاریخ انتشار:

دوره‌ی آموزشی زبان سنسکریت (در دو ترم) 💢استاد: دکتر سیدمحمد روحانی (عضوهیأت علمی دانشگاه ادیان و مؤلف آثار متعدد پیرامون مکاتب فکری و دینی حوزه هند) 💮از ابتداء (حرف‌نگاری، لحن و آوا) تا ترجمه‌ی متون

💠دوره‌ی آموزشی زبان سنسکریت (در دو ترم)

💢استاد: دکتر سیدمحمد روحانی (عضوهیأت علمی دانشگاه ادیان و مؤلف آثار متعدد پیرامون مکاتب فکری و دینی حوزه هند)

💮از ابتداء (حرف‌نگاری، لحن و آوا) تا ترجمه‌ی متون

🌐ثبت نام از طریق: soroushjostar.ir حضوری و آنلاین هم‌زمان

✅شهریه‌ی بسیار مناسب

✅استاد مسلّط به زبان سنسکریت، اردو، فارسی و هندی

✅به ازای هر جلسه آموزشی (حضوری و مجازی)، یک جلسه آنلاین حلّ تمرین و تکلیف

✅امکان حضور مجازی (هم‌زمان با حضوری)

✅کتاب کار و تمرین (تألیف استاد دوره)

✅گواهی معتبرِ پایان دوره جهت اطلاعات بیش‌تر به سایت مراجعه کنید. (کلیک کنید)

مطالب مشابه