به قلم جناب آقای دکتر مرتضی مداحی؛

کتاب «سیره امامان شیعه در آثار انگلیسی مستشرقان معاصر» منتشر شد.

تاریخ انتشار:

کتاب «سیره امامان شیعه در آثار انگلیسی مستشرقان معاصر» اثر جناب آقای دکتر مرتضی مداحی عضو هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی منتشر شد.

کتاب حاضر با هدف معرفی مهم ترین آثار درباره امامان شیعه ضمن منبع شناسی و معرفی پژوهشگرانی که از دانشگاه های مختلف در این زمینه کار کرده و آثار را ارائه کرده اند؛ به بررسی آثار در این زمینه پرداخته است. این کتاب به معرفی آثار ۵۹ تن از شیعه پژوهان پرداخته و صدها کتاب و مقاله درباره امامن شیعه را معرفی و گزارشی از آنها ارائه کرده است. در این بین مهم ترین شبهات درباره هر کدام از امامن شیعه متذکر شده و در پایان به نقاط ضعف و قوت کلی آثار شیعه پژوهان پرداخته است.

 

مطالب مشابه