به همت معاونت آموزشی؛

زمستانه روش برگزار خواهد شد

تاریخ انتشار:

مرکز روش تحقیق معاونت آموزش دانشگاه ادیان و مذاهب کارگاه‌های پیشرو در راستای ارتقاء امر تدوین طرح‌نامه و نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی را برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت آموزش دانشگاه ادیان و مذاهب (مرکز روش تحقیق)، زمستانه روش به‌صورت کارگاه‌های ماهانه با حضور اساتید و دانشجویان برگزار خواهد شد.

گفتنی است این کارگاه‌های پیشرو در راستای ارتقاء امر تدوین طرح‌نامه و نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی خواهد بود.

لازم به ذکر است برگزاری این کارگاه‌ها در شش جلسه بوده و اولین نشست کارگاهی زمستانه روش پنج‌شنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور و سخنرانی دکتر حسن اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع سرشت و منطق استناد در نوشته‌های دانشگاهی برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه