گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه کتاب‌های خریداری شده از بیروت و کتاب‌های اهدایی سفارت ژاپن

350a2889-2
350a2889-2
350a2977-2
350a2892
350a2895-2
350a2901-2
350a2918
350a2925
350a2935
350a2966