نشست اول از سلسله نشست های انجمن علمی مطالعات زنان و خانواده برگزار شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، انجمن علمی مطالعات زنان و خانواده نخستین نشست از سلسله نشست‌های خود را با موضوع «نقد و ارزیابی شیوه‌های دادرسی در محاکم خانواده» برگزار نمود.

در این نشست که ظهر پنجشنبه 5 اسفند 95 در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، آقایان دکتر پنداشته پور و دهقانی نیا از قضات محاکم خانواده شهید محلاتی و ونک تهران به سخنرانی پرداختند.

دکتر پنداشته پور در این نشست درباره طلاق که در حال حاضر پرونده‌های بسیاری در محاکم خانواده با این موضوع جریان دارد به ایراد سخن پرداخت.

دکتر پنداشته پور به شرح انواع طلاق و حجم هر یک در دادگاه‌های خانواده پرداخت و در ادامه با اشاره به موضوع داوری بین زوجین در پرونده‌های طلاق از تشریفاتی شدن این مرحله در پرونده‌های طلاق انتقاد کرد.

 دکتر پنداشته پور گفت: متأسفانه این داوری‌ها تشریفاتی شده و گاه داورها به موضوع اصلاً آشنایی ندارند درحالی‌که داورها برای تسریع کار رسیدگی به پرونده‌ها به کار گرفته می‌شوند.

وی افزود بیشتر پرونده‌های طلاق در دادگاه‌ها از سوی زوجه مطرح می‌شود و متأسفانه در این پرونده‌ها مشاوران و داوران بین زوجین ضعیف‌تر نیز عمل می‌کنند.

در ادامه این نشست دکتر دهقانی نیا از قضات محاکم خانواده تهران به سخنرانی درباره ضرورت وجود دوره‌های مشاوره پیش از طلاق در راستای پیشگیری از افزایش آمار طلاق ها پرداخت.

دکتر دهقانی نیا نیز در این نشست با اشاره به توجه روزافزون کشورها به حفظ کانون خانواده‌ها از لزوم ایجاد موانعی در سر راه مراجعه زوج‌ها به دادگاه‌ها برای طلاق گفت و افزود: متأسفانه در کشور ما زوج‌ها وقتی‌که به دادگاه می‌آیند در انتهای آستانه تحمل خود هستند و مشاوران نمی‌توانند آن‌ها را از تصمیم خود منصرف کنند.

دکتر دهقانی نیا علت این کار را به کار گرفته شدن مشاوران بعد از تقاضای طلاق دانست و افزود: در کشورهای دیگر زوج به این راحتی نمی‌توانند تقاضای طلاق بدهند، بلکه ابتدا به مشاوران معرفی می‌شوند و پس از گذشت چندین ماه و بعضاً یک سال انجام مشاوره‌های لازم، در صورت متقاعدشدن مشاور به اینکه زوج قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند، آن‌ها به دادگاه معرفی می‌شوند.

در بخش دیگر این نشست سخنرانان به سؤالات حاضران نیز پاسخ گفتند.

مطالب مشابه