دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد

احکام اختصاصی زنان در مجازات های اسلامی از دیدگاه مذاهب فقهی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه‌ای که چهارشنبه 13 بهمن 95 در سالن امام موسی صدر با حضور حجت‌الاسلام عبدالصمد علی‌آبادی به‌عنوان استاد راهنما، عابدین سیاحت اسفندیاری به‌عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام سید محمدرضا احمدی بروجردی در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو سیده صفورا امیری از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

تاریخچه بحث احکام اختصاصی زنان و بررسی حقوق و تکالیف شرعی ایشان، قدمتی هم‌تراز با فقه و فقاهت دارد؛ ولی بااین‌همه، کمتر به‌عنوان موضوعی مستقل با رویکرد به مجازات اختصاصی زنان (در کتاب حدود و دیات و قصاص) از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و استخراج احکام اختصاصی ایشان در یک نوشتار، موردنظر و توجه قرارگرفته است.

در این پژوهش، علی‌رغم وجود احکام اختصاصی زنان در مجازات اسلامی در ابواب حدود و دیات و قصاص، به جمع‌آوری این احکام به روش کتابخانه‌ای اقدام نموده و نظرات فقهای مذاهب دراین‌باره، گردآوری و مقایسه شده است.

در مجازات اسلامی تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که گاهی در این تفاوت‌ها، نوع مجازات برای زنان نسبت به مردان کمتر است، حتی بین فقهای مذاهب اسلامی در باب مجازات زن و مرد اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که ناشی از برداشت فقهای هر مذهب از احکام موجود در این زمینه است. این پژوهش به بررسی این تفاوت‌ها و شناخت آن‌ها در باب حدود و دیات و قصاص از نگاه مذاهب فقهی پرداخته است تا پژوهشی به‌صورت تطبیقی بین فقهای مذاهب فقهی و مقایسه نظرات این فقها وجود داشته باشد.

بدین منظور پس از پرداختن به کلیات و مفاهیم در فصل اول، سه فصل بعدی پژوهش به ترتیب به نوع و میزان مجازات، کیفیت در اجرای مجازات و تأخیر در اجرای مجازات اختصاص داده‌شده است.

نتایج محتویات پژوهش، حاکی از وجود تفاوت در احکام شرعی زنان است ولی نکته حائز اهمیت این است که این موارد صرفاً تفاوت است و نه تبعیض.

کلمات کلیدی: احکام، اختصاصی، زنان، مجازات، مذاهب فقهی

مطالب مشابه