درس اخلاق این هفته با سخنرانی آیت الله نعیم آبادی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، جلسه درس اخلاق این هفته با سخنرانی آیت‌الله نعیم‌آبادی برگزار می‌شود.

این جلسه با پیگیری معاونت فرهنگی روز چهارشنبه 9 بهمن 1395 بین نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه دانشگاه برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه