گزارش تصویری دیدار گریگوری ماتروساف با رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب

photo8091824293
photo8091824293
350a1291
350a1280
350a1288
photo8091822999
photo8091823928