گزارش تصویری جلسه «درس‌هایی از قرآن»با حضور و سخنرانی استاد محسن قرائتی مدرس و مفسر قرآن

350a1087
350a1087
350a1066
350a1075
350a1118
350a1130
350a1136
350a1148-2
photo8077368594
350a1166
350a1269
350a1178