به همت دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه؛

نشست علمی «بازی دوگانه بی‌بی‌سی در غزه» برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:

نشست علمی بازی دوگانه بی‌بی‌سی در غزه «مطالعه تماتیک رویکرد خبری بی‌بی‌سی در واقعه بیمارستان المعمدانی» در سالن همایش‌های شیخ کلینی برگزار می‌شود.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، نشست علمی «بازی دوگانه بی‌بی‌سی در غزه» مطالعه تماتیک رویکرد خبری بی‌بی‌سی در واقعه بیمارستان المعمدانی از سوی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه با ارائه دکتر هاتف پوررشیدی علی‌بیگلو عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

این نشست علمی روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۲ در ساختمان شماره ۳ دانشگاه ادیان و مذاهب (دارالحدیث)، دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات، سالن همایش‌های شیخ کلینی برگزار می‌شود.

مطالب مشابه