با سخنرانی آیت الله یوسفی غروی بررسی می‌شود؛

سرگذشت قوم بنی اسرائیل در قرآن با نگاهی به تفسیر آیات چهارم تا هفتم سوره مبارکه اسراء

تاریخ انتشار:

با سخنرانی آیت الله محمد هادی یوسفی غروی نشست علمی « سرگذشت قوم بنی اسرائیل در قرآن با نگاهی به تفسیر آیات چهارم تا هفتم سوره مبارکه اسراء» برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به همت معاونت فرهنگی-اجتماعی و با مشارکت دانشکده علوم و معارف قرآن نشست علمی « سرگذشت قوم بنی اسرائیل در قرآن با نگاهی به تفسیر آیات چهارم تا هفتم سوره مبارکه اسراء» برگزار می‌گردد.

 معاونت فرهنگی-اجتماعی با مشارکت دانشکده علوم و معارف قرآن نشست علمی « سرگذشت قوم بنی اسرائیل در قرآن با نگاهی به تفسیر آیات چهارم تا هفتم سوره مبارکه اسراء» را با سخنرانی آیت الله محمد هادی یوسفی غروی استاد حوزه و دانشگاه برگزار می‌کند.

این نشست روز چهارشنبه یکم آذر ماه 1402 بعد از نماز جماعت ظهر و عصر در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

برای حاضرین در این جلسه از طرف معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه ادیان و مذاهب گواهی حضور صادر خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در جلسه به صورت مجازی می‌توانند از اینجا با کد دسترسی ۲۲ اقدام نمایند.

لینک ورود

 

مطالب مشابه