به همت دانشکده ادیان؛

نشست علمی با عنوان «الهیات غیب» برگزار شد

تاریخ انتشار:

روشنفکری دینی ایران، الهیات مدرنی را ایجاد کرده و دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دانشکده ادیان نشست علمی با عنوان «الهیات غیب» از سلسله نشست های ادیانی با سخنرانی دکتر خلیل قنبری در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

در این نشست، دکتر خلیل قنبری بیان داشت: موضوع بحث امروز ما، الهیات مدرن ایرانی است. روشنفکری دینی ایران، الهیات مدرنی را ایجاد کرده و دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است. شاید آخرین دوره الهیات مدرن را به آقای آرش نراقی بتوان نسبت داد، که بنده این الهیات را تعبیر به الهیات غیب می‌کنم.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ساختار بحث خود را در چهار بخش تقسیم نمود و گفت: اولین بخش چارچوب بحث، دومین بخش مسئله الهیات مدرن چیست و با چه معضلاتی روبه‌روست. سومین بخش درباره دیدگاه آقای نراقی است و اینکه ایشان الهیات ما قبل از خودش را چگونه می بیند و چه دیدگاهی درباره معضلات الهیات مدرن دارد و چهارمین بخش اینکه ایشان چه راه حل هایی برای بیرون رفت از این معضلات دارد.

دکتر خلیل قنبری ادامه داد: الهیات مدرن دو دغدغه مهم دارد؛ یکی تفسیری روشمند از متن مقدس است و دیگری سازگاری با مدرنیته. با نظر به این دو مشخصه، از دوره های مختلف الهیات مدرن میتوان سخن راند. پیش از انقلاب اسلامی، روشنفکرانی چون بازرگان و شریعتی از دوره اول الهیات مدرن نمایندگی می‌کردند و در چهار دهه اخیر نیز الهیات مدرن سه دوره دیگر را طی کرده است. اما این تمام قصه نیست. مدعا این است که در چند سال اخیر دوره پنجمی نیز سر برآورده است. سکه این دوره به نام آرش نراقی ضرب خورده است و من الهیات این دوره را الهیات غیب می‌نامم. از آنجا که تمایز هر دوره با دوره قبل به تبیین دو ویژگی پیشگفته برمی‌گردد، الهیات غیب، از یک طرف، نظریه پیش از خود را درباره‌ی تفسیر روش‌مند از متن مقدس و نیز نظریه پیش از خود را درباره‌ی چگونگی سازگاری الهیات با عقلانیت مدرن نقد کرده است و از طرف دیگر، نظریه های تازهای را بر جای آنها نشانده است.

وی در پایان با اشاره به تفاوت الهیات مدرن و الهیات سنتی گفت: نسبت سطح نظریه با نسبت وارد شدن به دنیای مدرن، شبیه به نسبت پاسپورت با ویزاست. با داشتن این مدرک شما جواز ورود به کشور مدرن را خواهید داشت. در سطح نظریه نیز همین‌گونه است شما با ورود به الهیات مدرن می توانید بدون دخل و تصرف در هویت دینی و کتاب مقدس و عقاید خود، به دنیای مدرن ورود داشته باشید.

350a9648
350a9648
350a9651
350a9659
350a9676
350a9678
350a9680
350a9687-2
350a9697
350a9666-3

مطالب مشابه