دستگیری یکی از عوامل هک سامانه های شهرداری تهران

تاریخ انتشار:

گزارشات تیم تخصصی امنیتی در خصوص هک سیستم های شهرداری تهران حاکی از دخالت عامل انسانی نفوذی و هموار سازی مسیر حمله برای هک سیستم ها بوده است

پس از وقایع اخیر و رصد های اطلاعاتی صورت گرفته،یکی از عوامل رده بالای شهرداری تهران که با شبکه‌ سازی در مجموعه شهرداری، اطلاعات مهم شهرداری تهران را به گروهک های ضد انقلاب و یک سازمان جاسوسی منتقل می کرده است شناسایی و به اتهام جاسوسی و همکاری با گروهک های معاند و ضد انقلاب دستگیر شد.

در هک سامانه سوخت کشور نیز نفوذی های داخلی نقش داشته اند

مطالب مشابه