دانشکده عرفان برگزار میکند.

نشست علمی “عرفان و غزه”

تاریخ انتشار:

با حضور اساتید:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا الهی منش. تبیین حادثه غزه از منظر…

حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیرجوان آراسته.مولوی و مساله جنگ ادیان

حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا غریب رضا. آشنایی با طریقت های عرفانی در فلسطین، نقش فرهنگ جهاد و مقاومت در تربیت معنوی مردم فلسطین.

دبیر نشست.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد انصاری اصل

زمان دوشنبه 15 آبان ماه 1402

مکان: دانشگاه ادیان و مذاهب . سالن امام موسی صدر

حضور انلاین:

yun.ir/zee1c9 رمز عبور 22

 

مطالب مشابه