"چهارشنبه های نقد و نظر"

کرسی علمی ترویجی، ناقد: دکتر سیدمحمد روحانی

تاریخ انتشار:

بسمه تعالی

سرآغاز فصل تازه‌ای در برگزاری کرسی‌های علمی با حضور فرهیختگان حوزه و دانشگاه در پاییز سال ۱۴۰۲

🖋 معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب با هدف کمک به تولید علم و محتوای عالمانه و نیز ارتقاء سطح علمی نوشتاری اعضای هیئت علمی با حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، اقدام به برگزاری و گسترش کرسی‌های علمی در سال جاری نموده است.

تاریخ برگزاری:1402/09/01

مکان : سالن شهید بهشتی

ساعت :12:30

موضوع:

“بررسی پیامبر و کتاب آسمانی زرتشتیان از منظر منابع اسلامی و مقایسه آن با منابع زرتشتی”

ارائه دهنده:

دکتر سید محد حاجتی

ناقد:

دکتر سیدمحمد روحانی

مطالب مشابه