اداره همکاری های علمی بین المللی را بهتر بشناسیم

معرفی اداره همکاری های علمی بین المللی

تاریخ انتشار:

این اداره در جهت ایجاد زمینه های حضور پر رنگ دانشگاه ادیان و مذاهب در عرصه ها و مجامع علمی، آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی و همچنین فراهم آوردن موجبات شناخته شدن دانشگاه در این عرصه، به دنبال تحقق و عملیاتی شدن اقدامات و فعالیتهای ذیل است:

1- انجام امور مربوط به اعزام هیات علمی از دانشگاه به خارج از کشور و پذیرش هیات های خارجی به منظور همکاریهای علمی.
2- تقویت ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی – پژوهشی خارج از کشور به منظور جلب همکاریهای آموزشی و پژوهشی و بر اساس ارتباطات تخصصی شکل گرفته توسط اعضای هیات علمی.
3- تلاش در جهت ترفیع رتبه دانشگاه در پایگاههای ملی و بین المللی.
4- انجام امور مربوط به همکاری‌های علمی و بین المللی با سازمان¬های علمی بین المللی.
5- اقدام برای شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندیهای دانشگاه به مراکز علمی سایر مجامع بین المللی در قالب تهیه کاتالوگ و بروشورهای بین المللی دانشگاه.
6- پیگیری اجرای توافقنامه های همکاری فیما بین دانشگاه با مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور.
7- انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت‌های علمی خارجی با همکاری واحدهای ذیربط.
8- انجام اقدامات مقتضی برای برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهشی خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط.
9- برقراری ارتباط با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی از طریق مجاری مربوط به منظور کسب اطلاعات و برقراری ارتباطات مورد نیاز دانشگاه.
10- مطالعه و بررسی اطلاعیه‌های واصله مربوط به برگزاری کنفرانس‌ها، سمینار‌ها و .. خارج از کشور و اعلام آن به واحدهای ذیربط.
11- همکاری در انجام اقدامات مربوط به برگزاری نشست¬های بین¬المللی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
12- کمک در ایجاد و برقراری تماس با سفارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی به منظور جلب همکاری آنان در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی.
13- پیگیری امور مربوط به حضور در نمایشگاههای علمی، آموزشی بین المللی.
14- بررسی درخواست روادید میهمانان خارجی مورد نظر دانشگاه و اقدام لازم با هماهنگی بخش های مرتبط.
15- همکاری در انجام اقدامات لازم برای جذب دانشجوی خارجی.
16- پیگیری امور مربوط به عقد یادداشت ها تفاهم نامه ها، بیانیه ها، موافقتنامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری با سایر کشورها.
17- تنظیم برنامه بازدید میهمانان خارجی جهت ملاقات، مذاکره و تعیین زمینه همکاری های علمی فیمابین
18- پیگیری امور تبادل استاد و پژوهشگر با خارج از کشور.
19- دعوت از سفرای کشورهای خارجی و متخصصان ایرانی مقیم خارج و متخصصان خارجی جهت حضور در دانشگاه.

 

رئیس اداره همکاری های علمی بین المللی:محسن محصل یزدی
تلفن 02532802610 داخلی 306
ایمیل: mohassel@urd.ac.ir

 

کارشناس همکاری های علمی:
محمد بهنام البرزیان
تلفن:02532802610 داخلی 373

مطالب مشابه