اداره آسیا و اقیانوسیه را بهتر بشناسیم

معرفی اداره آسیا و اقیانوسیه

تاریخ انتشار:

اداره آسیا و اقیانوسیه زیر مجموعه اداره کل امور بین الملل است که ذیل معاونت ارتباطات و امور بین الملل قرار دارد. با هدف ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه ادیان و مذاهب در میان کشورهای آسیا و منطقه اقیانوسیه (بجز کشورهای عربی) و حضور مؤثر در چرخه تولید علم و ارتباطات علمی و فرهنگی از طریق گسترش همکاری‌های آموزشی بین‌المللی و تقویت و توسعه همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی ایجاد شده است.
در این اداره تاکنون میزبان سفرا و سایر دیپلمات های وابسته کشورهای مربوطه، نخبگان، اساتید و اندیشمندان برجسته بوده است
رئیس اداره آسیا و اقیانوسیه: ابراهیم امینی محل استقرار:
دانشگاه ادیان و مذاهب، ساختمان معاونت ارتباطات و بین الملل اتاق 307 شماره تماس داخلی: 313

مطالب مشابه