غزه تسلیت

…وَسَيَعلَمُ الَّذينَ ظَلَموا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبونَ﴿۲۲۷﴾

تاریخ انتشار:

باران بهار رنگي از خون دارد

این خاک چقدر مرد مجنون دارد

یک روز مترسک به زمین خواهد خورد

در مزرعه‌ اي که بوی زیتون دارد

این حدس و گمان که آخرش باور شد

در قلب سیاه‌جامگان خنجر شد

غزه، آتش، غرور، آدم‌ ها، مرگ

زیباتر از این نمي‌ شود پرپر شد

 

مطالب مشابه