به همت معاونت پژوهشی؛

کرسی علمی ـ ترویجی «مردانگی و خانواده، معرفی ابعاد» برگزار شد

تاریخ انتشار:

مرزبندی‌های جنسیتی در خانواده وجود دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه، دومین جلسه از سلسله جلسات کرسی‌های علمی ترویجی با موضوع «مردانگی و خانواده، معرفی ابعاد» با ارائه دکتر سمیه خراسانی و با نقد دکتر مجید دهقان برگزار شد.

در این نشست دکتر سمیه خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب مسئله اصلی خود در این مقاله را خانواده، سلامت، ثبات و رواج بیان کرد و گفت: خانواده یک واقعه اجتماعی و جنسیتی است. وی به تکالیف زنان و مردان در بعد از ازدواج اشاره نموده و گفت: مرزبندی‌های جنسیتی در خانواده وجود دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین خانواده یک تقاطعی از حوزه اجتماع و حوزه جنسیت است.

وی ادامه داد: برخی معتقدند اگر زنان به خانواده برگردند دیگر در خانواده مشکلی وجود نخواهد داشت و انتظارات برآورده می‌شود. نکته قابل ملاحظه این است که چرا از لحاظ اجتماعی مردان محور اصلی هستند و زنان محور فرعی محسوب می‌شوند. در مورد زنان مطالعات بسیاری انجام شده است اما در مورد مردان بررسی‌ها بسیار کمتر است.

در ادامه دکتر مجید دهقان با اشاره به نقاط قوت این مقاله گفت: مزیت کار این است که در حوزه مردانگی نگاه کلیشه‌ای جنسیتی را کنار گذاشته و از زاویه دیگری به آن پرداخته شده است.

وی گفت: جنسیت برساخت است. در دوران سنتی مردان سوژه بودند و در دوران فمینسیتی زنان تلاش کردند تا سوژه شوند. این نوع کارها برای این است که مرد ابژه باشد.

350a4201
350a4201
350a4215
350a4221
350a4294
350a4328
350a4331
350a4346-2

مطالب مشابه