برگزاری هشتمین جلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در سال 1402

تاریخ انتشار:

در این جلسه که با حضور آقای دکتر رضا عرب بافرانی به عنوان استاد داور و حجت الاسلام دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری به عنوان استاد راهنما برگزار گردید، آقای خالد مانع جسام الحمدانی دانشجوی عراقی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و معارف قرآنی به تبیین پایان نامه خود با عنوان «الاراء التفسیریة عند اهل النسة و الشیعة فی آیة 100 سورة النساء دراسة التحلیلیة المقارنة» پرداخت. در این جلسه استاید محترم نکات خود را پیرامون ضعف و قوت این پایان نامه بیان کرده و در سرانجام پایان نامه ایشان مورد قبول هیئت داوران قرار گرفت.

مطالب مشابه