برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان:

تحليل انديشه هاي کلامي سياسي امام خميني(ره) بر اساس الگوي توماس اسپريگنز

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع از رساله دکتری جناب آقای حجت الله علیمحمدی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

عنوان رساله:

 تحليل انديشه هاي کلامي سياسي امام خميني(ره) بر اساس الگوی توماس اسپريگنز

استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک

استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر محمد غفوری نژاد

اساتید داور: حجت الاسلام دکتر حمیدرضا شریعتمداری، جناب آقای دکتر سید صادق حقیقت و جناب آقای رضا تاران

چکیده:

مسئله پژوهش حاضر، تحليل انديشه‌هاي کلامي سياسي امام خميني بر اساس الگوي اسپريگنز است. اهميت واکاوي انديشه امام خميني که هم در حوزه نظريه‌پردازي و هم در عرصه عمل از جايگاه خاصي برخوردار است، بر کسي پوشيده نيست. اين مهم در پژوهش حاضر با گردآوري داده‌ها به شيوه کتابخانه‌اي و با استفاده از چارچوب نظري اسپريگنز به انجام رسيده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد امام خميني بر اساس انديشه محوري و اعتقادي توحيد، به تمامي امور مي‌نگرد و آنها را با اين معيار و مقياس، مي‌سنجد. سبب تمايز وي از ديگر متفکران، علاوه بر اساس مذکور، پيوستگي ميان فرد و جامعه است که سلامت يا عدم سلامت هر يک، ديگري را دچار آسيب مي‌کند. در مرحله اول، ايشان به بررسي وضعيت موجود جامعه انساني معاصر مي‌پردازد و آن را گرفتار بحران و بي‌نظمي مي‌بيند؛ بحراني ناشي از دو عامل استبداد و استعمار. شناخت بحران، بي‌قراري امام خميني را براي شناسايي علت آن سبب مي‌شود، زيرا تا علت امري براي نظريه‌پرداز شناخته نشود، نمي‌تواند درمان و راه‌حلي براي آن امر ارائه کند. ايشان حاکميت نظام‌هاي طاغوتي را سبب بحران جامعه مي‌داند. نظريه‌پرداز با مشاهده اوضاع نابسامان و جامعه بي‌نظم، به ترسيم جامعه بسامان و اوضاع سالم در انديشه خويش مي‌پردازد و تصوير آن را بازسازي مي‌کند. کمال اين تصوير بازسازي شده به حاکميت نظام الهي و استقرار جامعه توحيدي است. در نهايت، راه‌حل امام خميني در عبور از بحران و دستيابي به وضعيت مطلوب و جامعه آرماني، ايجاد انقلاب در جامعه است.

واژگان کليدي: امام خميني، انديشه کلامي سياسي، توحيد، الگوي اسپريگنز

 

مطالب مشابه