صدقه جاریه لبنان

تاریخ انتشار:

سخن از سید عیسی طباطبائی واقعا آسان نیست و شما در برابر یک پدیده، قرار گرفتید ایشان شخصیتی جامع‌الاطراف و جامع الشرایط است، یک روحانی کاملا سنتی و در عین حال با ذهنیتی بسیار باز، نو اندیش، خوش‌اندیش، آشنا به زمان و مکان و دارای ابعاد همه جانبه کم‌نظیر.

شعار ایشان این بود: «نیرومند شدن امت، با پشتوانه خدمت به خلق و خدمت به مردم است». وی از سال 1370 به مدت 6-5 سال به صورت مستقیم، فعال و همراه با هم بودیم. آقا سید عیسی سابقه طولانی در لبنان داشت. آشنا به زمان و مکان، همه دوره‌ها را به چشم دیده بود. سختی‌های لبنان، دوران قبل از انقلاب اسلامی، زمان قبل و بعد امام موسی صدر و دوران شکل‌گیری و ظهور مقاومت را دیده  بود و همیشه حاضر، ناظر و در صحنه حضور داشت. ایشان قبل از انقلاب به خاطر مبارزاتی که داشت در حالت خود تبعیدی به سر می‌برد. سال‌ها در لبنان حضور داشت. جزو مستقبلین امام، هنگام هجرت ایشان به نجف بود. فعالیت خودش را در رابطه با گسترش اندیشه‌های امام در بازگشت به لبنان افزایش داد. بین نجف و بیروت وگاهی سوریه رفت و آمد داشت.

ادامه یادداشت ایشان را در فایل زیر بخوانید.

صدقه جاریه لبنان