"بررسی مقایسه‌ای اسرار الصلاة امام خمینی و میرزا جواد آقای…

گزارش دفاع پایان نامه ارشد،دانشکده ادیان و مذاهب

تاریخ انتشار:

گزارش دفاع پایان نامه ارشد،دانشکده ادیان و مذاهب: "بررسی مقایسه‌ای اسرار الصلاة امام خمینی ره و میرزا جواد آقای ملکی تبریزی" دانشجو: حجت الاسلام صادق ریحانی

دانشکده ادیان و مذاهب برگزار کرد.

رشته ادیان و عرفان

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته ادیان و عرفان

عنوان پایان‌نامه: بررسی مقایسه‌ای اسرار الصلاة امام خمینی و میرزا جواد آقای ملکی تبریزی

دانشجو: صادق ریحانی

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی علیمردی

استاد مشاور: دکتر سید محمد روحانی

موضوع رساله: بررسی مقایسه اسرار الصلاة امام خمینی و میرزا جواد ملکی تبریزی رحمه الله علیهما بیان مسئله سوال اصلی: اسرارالصلاه از دیدگاه امام خمینی و میرزا ملکی تبریزی چگونه تبیین شده است؟ پژوهش حاضر: در ۴ فصل نگاشته شده فصل اول: کلیات و مفاهیم فصل دوم: اسرار الصلاة از منظر مرحوم امام خميني رحمه الله علیه معتقدند نماز یک سرّ دارد و به همین خاطر سر الصلاة را نوشتند فصل سوم: اسرار الصلاة از منظر مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی رحمه الله علیه ایشان راجع به آیه ۴۵ سوره عنکبوت ” ان صلاة تنهی عن الفحشا و المنکر بیاناتی دارند و معتقدند نمازی انسان را از فحشاء و منکر دور می کند که تام الاجزا و شرایط باشد فصل چهارم: اشتراکات و افتراقات در سه مورد از جمله حقیقت نماز و سر نماز و.. اشتراکاتی دارند در چند مورد نیز افتراق دارند که به نحوه نگرش و مشرب اساتید آنها بر می‌گردد

زمان و مکان برگزاری: پنجشنبه 30 شهریور ساعت 8 صبح، سالن حکیم

مطالب مشابه