دانشکده ادیان و مذاهب،تصوف و عرفان اسلامی

اطلاعیه برگزاری دفاع رساله دکتری

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع رساله دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی عنوان رساله: تأثیر اصول انسان‌شناسی عرفانی در همزیستی اجتماعی با تأکید بر آراء ابن‌عربی دانشجو: محمدعلی اکبرزاده

دانشکده ادیان و مذاهب برگزار میکند:

جلسه دفاع رساله دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی

عنوان رساله: 📌تأثیر اصول انسان‌شناسی عرفانی در همزیستی اجتماعی با تأکید بر آراء ابن‌عربی

استاد راهنما:حجت الاسلام دکتر رضا الهی منش

استاد مشاور:حجت الاسلام دکتر مهراب صادق نیا

دانشجو: محمدعلی اکبرزاده

محل برگزاری: سالن صدر

زمان:دوشنبه 27 شهریور ساعت 14

مطالب مشابه