برگزاری ششمین جلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در سال 1402

تاریخ انتشار:

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام دکتر محمد غفوری نژاد به عنوان استاد داور و جناب آقای دکتر محسن دیمه کار به عنوان استاد راهنما برگزار گردید، خانم غصون کاظم محمد دانشجوی عراقی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و معارف قرآنی به تبیین پایان نامه خود با عنوان «منهجیة الشیخ محمد سند لاستنباط التعالیم المهدویة من القصص القرآنیة دراسة نقدیة» پرداخت. در این جلسه استاید محترم نکات خود را پیرامون ضعف و قوت این پایان نامه بیان کرده و در سرانجام پایان نامه ایشان مورد قبول هیئت داوران قرار گرفت.

مطالب مشابه