قیام سیدالشهدا علیه السلام و معنویت

نشست و گفتگو

تاریخ انتشار:

سلسله جلسات معنویت اهل بیت علیهم السلام

انجمن علمی دانشکده عرفان برگزار میکند:

گفتگو در باب قیام سیدالشهدا و معنویت

.جلوه های عرفانی زیارت عاشورا

استاد دکتر زنجیرزن حسینی مولف کتاب شرح عرفانی زیارت عاشورا

چهارشنبه اول شهریور 1402 ساعت 21

.حادثه ی عاشورا در آینه ادب معنوی

استاد دکتر جوان آراسته

پنج شنبه دوم شهرویور 1402 ساعت 21

. جلوه های عرفانی حادثه عاشورا

استاد دکتر صدوقی سها

جمعه سوم شهریور 1402 ساعت21

دانشگاه ادیان و مذاهب

معاونت فرهنگی اجتماعی

حضور آنلاین

yun.ir/zee1c9

رمز عبور 22

مطالب مشابه