برگزاری پنجمین جلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در سال 1402

تاریخ انتشار:

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام دکتر شریعتمداری به عنوان استاد داور، حجت الاسلام دکتر مظفری به عنوان استاد مشاور و حجت الاسلام دکتر محمد غفوری نژاد به عنوان استاد راهنما برگزار گردید، آقای سجاد رحیم نفل دانشجوی عراقی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و معارف قرآنی به تبیین پایان نامه خود با عنوان «أثر التحریف المعنوی للقرآن على انحراف المجتمع فی القرن الاول» پرداخت. در این جلسه استاید محترم نکات خود را پیرامون ضعف و قوت این پایان نامه بیان کرده و در سرانجام پایان نامه ایشان مورد قبول هیئت داوران قرار گرفت.

مطالب مشابه