یادداشتی از دکتر حمیدرضا حسینی دانا؛

وقتی تبلیغات کلامی موجود پاسخگوی شیفتگان جهان نیست

تاریخ انتشار:

استاد درس اقتصاد رسانه دانشکده علوم اجتماعی ،ارتباطات و رسانه در یادداشتی گفت: تحریفِ هدفمندِ فلسفۀ حیا و عفاف، حجاب، شهادت، آزادی، مردم‌سالاری دینی، قانون‌گرایی اسلامی و نظایر آن در اکثر پروژه‌های تحریف و به انزوا کشاندن جریان‌های نوپای اسلامی مشهود است.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه،دکتر حمیدرضا حسینی دانا، رئیس اندیشکدۀ راهبردی رسانه‌ها و فضای مجازی و استاد درس اقتصاد رسانه دانشکده علوم اجتماعی ،ارتباطات و رسانه دانشگاه ادیان و مذاهب در یادداشتی با عنوان «عرضۀ هدفمندِ معارف الهی توسط کانون‌های معتبرِ غیردینی/ وقتی تبلیغات کلامی موجود، پاسخگوی شیفتگان جهان نیست»نوشت:

دانشگاه‌های غربی در سال‌های اخیر، تحقیقات زیادی روی مقولۀ «شهادت» انجام داده‌اند اما در این اواخر به دلیل ترویج فرهنگ شهادت‌طلبی در جغرافیای مقاومت و تبیین این فرهنگ در بین مسلمانان و همچنین توسعۀ مراسم عزاداری سیدالشهداء (ع) در کشورهای غیراسلامی و غربی؛ توجه به این موضوع افزایش یافته و حجم پژوهش‌های انجام شده جهت بازشناسی مفاهیم الهام‌بخش و قدرتمند اسلامی از رشد بالاتری برخوردار شده است.

این درحالی است که نمایش انواع خشونت تحت عنوان آیینِ اسلامی! در غول‌های رسانه‌ای جهان که توسط تروریست‌هایی مانند داعش، القاعده و طالبان انجام می‌شود و گسترش اسلام‌هراسی در کنار تولید و انتشارِ مبانی فلسفۀ اسلامی! از سوی نهادهای غیردینی و گاهاً معارض هم نشان‌دهندۀ پروژه‌های تحریف و به انزوا کشاندن جریان‌های نوپای اسلامی است.

تحریفِ هدفمندِ فلسفۀ حیا و عفاف، حجاب، شهادت، آزادی، مردم‌سالاری دینی، قانون‌گرایی اسلامی و نظایر آن در اکثر این پروژه‌ها مشهود است.

از آنجا که نتایج اینگونه تحقیقات و تبلیغات به تصمیم‌سازی برای اقداماتِ ضد دینی در فضای بین‌الملل منجر می‌شود، بازخوانی نتایج تحقیقات مذکور و پیش‌بینی سیاست‌های آتی کشورهای معاند از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنین به دلیل افزایش استقبال جهانی از معارفِ ناب اسلامی، حیاتی است که با احیای نهادهای متولیِ تبلیغات اسلامی نسبت به تولید انبوه و تقدیم دانش‌ها و ادبیات موضوعی مورد نیاز به علاقمندان تقدیم گردد تا دانش‌های مضرّ نتواند اندیشۀ آن‌ها را از مسیر درست منحرف کند.

ضمن آنکه پشتیبانی و حمایت عملی از ظرفیت‌های دانشگاهی برای تبیین تخصصی این معارف با زبان علمی و انتشار جهانیِ یافته‌های تحقیقاتی قابلِ اعتنا می‌تواند به اعتباربخشی به تبلیغات کلامی-احساسی، افزایشِ اعتبارِ منبعِ تبلیغات رایج و پذیرش آن‌ها توسط تصمیم‌گیران؛ عموم شیفتگان و نومسلمانان کمک نماید.

با این توضیحات، چکیدۀ یکی از تحقیقات اخیر که توسط دانشگاه کمبریج انجام شده، بازخوانی و تقدیم می‌گردد:

عنوان مقاله: قهرمانی و به سوی مرگ رفتن: شهادت ایثارگرایانه در تشیع معاصر
نویسنده: طارق ایوب
سال انتشار: ۲۰۲۳
محل انتشار: فصلنامۀ دین
چکیده:
این مقاله به بررسی فلسفۀ «شهادت، قهرمانی و مرگ» در اندیشۀ اسلامی بویژه در اعتقادات شیعی می‌پردازد و در بخش اول، اهمیت بنیادی و فلسفیِ اصطلاحِ «شهادت» و رابطۀ متقابل آن با مفهوم شهادت را تبیین می‌کند.

همچنین تفاوت بین محرومیتِ وجودی (مرگ) و شهادتِ قهرمانانه را روشن می‌سازد.

در بخش دوم هم با مرور منابع و روایات سنتی شیعیان، علاوه بر تشریح مفاهیم قرآنیِ متعارف، دربارۀ اندیشه‌ورزی و تبیینِ هستی‌شناسیِ شهادت (مانند افق زمانی و فناپذیری آن) بحث می‌کند.

در بخش تحلیلی نیز پدیده «شهادتِ قهرمانانه» در ابعادِ: عشق، نفرت، تعلق، دشمنی و فداکاری؛ تشریح می‌شود.

با این حال، شناخت این نوع قهرمانی، عملاً با احساس ضمنی «سقوطِ هایدگری» به دلیل جدا نشدن آن از کششِ خشونت و تجاوز مذهبی، اجتماعی و جمعی همراه شده است.

بنابراین هم در تئوری و هم در مقامِ عمل، زمینه‌های ایدئولوژیک و اجتماعی استفاده از خشونت و آیین‌های عینی در رویکردهای تهاجمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آدرس لینک مقاله:
https://www.mdpi.com/2077-1444/14/8/971

مطالب مشابه