سخنرانی قائم مقام ریاست دانشگاه به مناسبت دهه سوم محرم الحرام ۱۴۴۵

350a0334
350a0334
350a0345
350a0347
350a0344
350a0342
350a0340
350a0339
350a0336
350a0351
350a0353
350a0359
350a0363
350a0365
350a0366