جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مذاهب فقهی برگزار شد

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع از رساله دکتری - رشته مذاهب فقهی توسط دانشجوی دکتری دانشکده مذاهب اسلامی «حسين خليل ابراهيم الوردي» در سالن حکیم با حضور اساتید راهنما، مشاور و داور برگزار شد.

دانشکده+مذاخب+اسلامی+دانشگاه+ادیان

به گزارش مدیر رسانه دانشکده مذاهب اسلامی، حسين خليل ابراهيم الوردي دانشجوی دکتری دانشکده مذاهب امروز 21 مردادماه 1402 از رساله دکتری خویش با عنوان «دور الاکراه في سقوط العقوبه في الفقه الامامي والفقه الحنفي و القانون العراقي» دفاع کرد.

در این جلسه به ترتیب دکتر حسين رجبي به عنوان استاد راهنما، دکتر سيد رسول آقائي به عنوان استاد مشاور و اساتید داور به همراه برخی چهره های فرهیخته نظیر دکتر رضا اسفندياري(پژوهشگر و کتاب پژوه)؛ دکتر اسماعيل آقابابايي بني؛ دکتر حسن آقا خرمي آراني؛ دکتر ياسر قطيش رساله دکتری این دانشجوی دانشکده مذاهب اسلامی را در سالن حکیم دانشگاه ادیان و مذاهب نقد و ارزیابی می کردند.

در ادامه شما را جهت دیدن گزارش تصویری این جلسه دعوت می کنیم:

کارشناس رسانه دانشکده مذاهب: محمد پناه زاده

مطالب مشابه