در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده زن و خانواده

تاریخ انتشار:

مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده زن و خانواده، در روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۹ با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای هیات علمی در محل دانشکده برگزار گردید. ریاست محترم دانشگاه ادیان و مذاهب با تقدیر از اقدامات ارزشمند خانم دکتر خوش صورت در مدت ۴ ساله مدیریت ایشان، جناب آقای دکتر عبدالصالح شاهنوش را به ریاست دانشکده منصوب نمودند.

مطالب مشابه