مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه خبر داد؛

کلا‌س‌های حضوری آموزش لهجه عراقی ویژه اربعین برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب، کلاس‌های حضوری آموزش لهجه عراقی ویژه اربعین به صورت فشرده برگزار خواهد شد.

این دوره آموزشی ۱۵ جلسه به طول می‌انجامد. لازم به ذکر است، زمان برگزاری کلاس‌های حضوری آموزش لهجه عراقی ویژه اربعین از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۱۵ دقیقه بوده و شروع کلاس‌ها از ۱۸ مرداد ماه خواهد بود.

مطالب مشابه