با حضور اعضای هئیت علمی دانشگاه؛

موضوعات پژوهشی جدید در هند مورد بررسی قرار گرفت

تاریخ انتشار:

اولین نشست از نشست‌های علمی «هند معاصر» با حضور دکتر مهدی خواجه پیری در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با حضور اعضای هئیت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، اولین نشست از نشست‌های علمی «هند معاصر» با موضوع «موضوعات پژوهشی جدید در هند معاصر» در تاریخ چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ با ارائه دکتر مهدی خواجه پیری، رئیس مرکز میکروفیلم نور، در سالن امام موسی صدر برگزار شد.

گفتنی است در این نشست با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار شد، مسائل پیرامون موضوعات پژوهشی جدید در هند مورد بررسی قرار گرفت.

350a8096
350a8096
350a8099
350a8093
350a8117
350a8123
350a8128-2
350a8132
350a8137
350a8141
350a8147-2
350a8163
350a8168

مطالب مشابه