دکتر عامری مهاباد پاسخ داد؛

چرا آموزش سواد رسانه‌ اهمیت دارد؟

تاریخ انتشار:

کارشناس رسانه می گوید:آموزش سواد رسانه‌ای به فرزندان کمک می‌کند تا بتوانند از بین حجم انبوه اخبار و اطلاعاتی که از سوی رسانه‌های مختلف دریافت می‌کنند، اخبار صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه، دکتر محمدحسین عامری مهاباد ،پژوهشگر و کارشناس رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آموزش سواد رسانه‌ای اهمیت دارد؟ گفت:رسانه‌ها بیش از آنچه تصور کنید بر افکار و نحوه تصمیم‌گیری ما در امور مختلف تأثیرگذارند.

استاد درس مدیریت خبر با بیان اینکه کودکان در برابر اثرهای منفی رسانه‌های جمعی آسیب‌پذیرترند، افزود: حضور در فضای مجازی و استفاده از ابزارها و امکانات متنوع آن برای خانواده و فرزندان امری اجتناب ناپذیر است، پس چه خوب است قبل از آنکه فرزندانمان را تنها و بدون آمادگی در این فضا رها کنیم، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی را بشناسیم.

دکتر عامری مهاباد عنوان کرد:نحوه درک فرد از رسانه تاثیر مستقیم بر نحوه استفاده او از محتوا و پیام های رسانه ای دارد. آموزش سواد رسانه به فرزندان ما کمک می‌کند تا بتوانند از بین حجم انبوه اخبار و اطلاعاتی که از سوی رسانه‌های به آن‌ها داده می‌شود اخبار صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند از این طریق متوجه می‌شوند که هر منبعی برای دریافت اخبار مناسب نیست.

وی با بیان اینکه سواد رسانه‌ای به مخاطب کمک می‌کند تا از رسانه‌ها به شکلی درست و هوشمندانه استفاده کند. ادامه داد: آموزش سواد رسانه‌ به کودکان به رشد مهارت‌های شهروندی آنان کمک می‌کند؛ چرا که یاد می‌گیرند با دیگران محترمانه گفت‌وگو کنند.

پژوهشگر رسانه در پایان گفت:والدین از طریق آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان خود می‌توانند مطمئن شوند که درباره اعتقاداتشان آگاهانه تصمیم‌گیری می‌کنند و می‌دانند چطور موضوعات مختلف را بیان کنند.

مطالب مشابه