دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب با مشارکت برخی…

همایش غدیر در گستره تمدن و فرهنگ اسلامی با تاکید بر تاریخ و مذاهب اسلامی

تاریخ انتشار:

همایش «غدیر در گستره تمدن و فرهنگ اسلامی با تاکید بر تاریخ و مذاهب اسلامی» به همت دانشکده شیعه شناسی و با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت(ع) روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌گردد.

همایش «غدیر در گستره تمدن و فرهنگ اسلامی با تاکید بر تاریخ و مذاهب اسلامی» به همت دانشکده شیعه شناسی و با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت(ع) روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه در دانشگاه ادیان و مذاهب به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد.

به شرکت کنندگاه در این همایش گواهی نامه شرکت در همایش اعطاء خواهد شد.
برای ورود به صورت مجازی طبق تاریخ و زمان اعلان شده از طریق لینک ذیل و با ورود رمز 22 اقدام نمایید.     «لینک اختصاصی همایش غدیر »

افتتاحیه این همایش با پیام حضرت آیت الله العظمی سبحانی و سخنرانی حجج اسلام سید ابوالحسن نواب، دکتر محمد تقی سبحانی و دکتر نجف لک زایی از ساعت 8 لغایت 10 صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

همچنین کمیسیون های تخصصی این همایش نیز در سه محور ذیل از ساعت 10 لغایت 12 با حضور و ارائه صاحبان آثار برگزار خواهد شد.

1. کمیسون تخصصی غدیر در تاریخ
2. کمیسیون تخصصی غدیر در مذاهب شیعه
3. کمیسیون تخصصی غدیر در مذاهب اهل سنت

پس از برگزاری کمیسیون های تخصصی اختتامیه این همایش نیز از ساعت 13:30 لغایت 15 برگزار و با حوضر نمایندگان دانگشاه ادیان و مذاهب، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت(ع) از صاحبان آثار برتر تجلیل خواهد شد.

 

 

 

مطالب مشابه