معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده خبر داد؛

پایان نیم سال دوم تحصیلی دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه

تاریخ انتشار:

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده از پایان نیم سال دوم تحصیلی دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه با برگزاری کلاس ها در دو مقطع ارشد و دکتری خبر داد.

به گزارش دانشکده رسانه و ارتباطات؛ دکتر سید رضا سجادی نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده اظهار کرد:«بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده از سوی معاونت آموزشی دانشکده، فعالیت علمی نیم سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ دانشکده علوم اجتماعی ، ارتباطات و رسانه که از بیست و سوم بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود، یکم تیرماه جاری رسما پایان پذیرفت».

دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب قم دارای پنج رشته مدیریت رسانه، مدیریت، علوم ارتباطات، جامعه شناسی و جامعه شناسی فرهنگی در دو مقطع ارشد و دکتری است.

پایان بخش نیم سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ دانشکده علوم اجتماعی ، ارتباطات و رسانه در کلاس های درس این دانشکده ثبت عکس یادگاری با اساتید بود.

مطالب مشابه