به همت بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی؛

همایش بین المللی الهیات زیارت برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و انجمن فلسفه دین ایران برگزار میکند.

همایش بین المللی الهیات زیارت

محور های همایش

*.زیارت و مفاهیم دینی

ایمان، باور ،تجربه معنوی،…

*.مطالعات میان رشته ای الهیات زیارت

روانشناسی ،اخلاق، اقتصاد، رسانه،علوم سیاسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت،…

*.الهیات عملی زیارت

خانواده، زنان، سالمندان،معلولان،بیماران،خیریه و …

*.رویکردهای مختلف مطالعاتی به الاهیات زیارت

رویکرد تاریخی ،پدیدار شناختی و…

*.زیارت در ادیان و فرهنگ های مختلف

*. آسیب شناسی الاهیاتی زیارت

*.زیارت و روابط میان فرهنگی

*.زیارت و انسان شناسی الاهیاتی

*.توپولوژی(مکان شناسی) زیارت

*.چالش های زیارت در دوره معاصر

*.الاهیات تطبیقی زیارت

 

*مهلت ارسال چکیده مقالات : 15تیر 1402

*مهلت ارسال مقاله کامل : 30 شهریور 1402

*تاریخ برگزاری کنفرانس : پاییز 1402

*محل برگزاری : مشهد مقدس

theopilgconf.ir

pilgrimagetheology@gmail.com

 

 

مطالب مشابه