فراخوان انتخابات انجمن علمی دانشجویی دانشکده تاریخ

تاریخ انتشار:

جهت اعلام کاندیدایی برای عضویت در انجمن علمی تاریخ اسلام و تاریخ تشیع، آمادگی خود را جهت شرکت در انتخابات حداکثر تا یکشنبه ۱۱ دی ماه 401 به آقای شاهرودی از طریق پیامرسان ایتا اعلام نمایند.

 

 

«قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده تاریخ رشته های تاریخ اسلام و تاریخ تشیع»

علاقه‌مندان جهت نام نویسی لطفاً نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی را به این شماره 09332440228 در ایتا ارسال یا پیامک نمایند.

شرایط ثبت نام متقاضیان محترم به شرح ذیل است:

۱.از دانشجویان رسمی دانشکده تاریخ باشند.
۲. از دانشجویان در حال تحصیل و وضعیت تحصیلی شان تا قبل از اتمام دروس آموزشی باشد.
۳. التزام به ضوابط و قوانین مندرج در اساسنامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب داشته باشند.

زمان و فرایند انتخابات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

مطالب مشابه