به همت معاونت پژوهشی:

نخستین جلسه بررسی زمینه‌های همکاری معاونت برنامه‌ریزی و فناوری و معاونت پژوهشی برگزار شد

تاریخ انتشار:

نخستین جلسه بررسی زمینه‌های همکاری بین معاونت برنامه‌ریزی و فناوری و مدیران معاونت پژوهشی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد. در این جلسه جناب دکتر معینی‌فر پس از بیان مأموریت معاونت پژوهشی، چالش‌های ساختاری، جایگاه ستادی و رسالت سنگین این معاونت در ارتقای رنکینگ و جایگاه بین‌الملل دانشگاه را تبیین و حوزه‌های مشترک همکاری جهت سامان یافتن آنها را معرفی کردند. در ادامه مدیران معاونت پژوهشی گزارشی از فعالیت‌ها، چشم‌اندازها وانتظارات خود از معاونت فناوری را بیان کردند. در پایان جناب آقای دکتر شراهی، معاون محترم برنامه‌ریزی، ضمن اشاره به مأموریت سنگین معاونت پژوهشی در دانشگاه ادیان و مذاهب، از آمادگی این معاونت در اصلاح مشکلات ساختاری، ارائه طرح جامع پژوهشی، جایگاه قطب‌های علمی، و آینده پژوهی آثار پژوهشی و انتشارات دانشگاه خبر دادند.

مطالب مشابه