اطلاعیه در خصوص تخلیه تلفنی از همکاران

تاریخ انتشار:

برابر اطلاع واصله ، فردی (خانم) ضمن تماس تلفنی با داخلی های دانشگاه خودش را از کارکنان مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما معرفی می نماید که قصد تخلیه تلفنی همکاران محترم را دارد.

 

** خواهشمند است در تماس های تلفنی دقت بیشتری نمائید. **

مطالب مشابه