اطلاعیه آموزشی

آزمون جامع نیمسال 1402

تاریخ انتشار:

آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1420 برای سه رشته تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و فرق تشیع در 1402/03/25 ساعت 09:00 الی 17:00 برگزار خواهد شد.

منابع آزمون


 

شرایط ثبت نام در آزمون:

دانشجو می بایست تمامی واحد های آموزشی خود را اخذ کرده باشد و همچنین واحد آزمون جامع را انتخاب نماید.

مقررات برگزاری آزمون:

     1.به همراه داشتن هر وسیله یا انجام هر عملی که منجر به تغییر نمره دانشجو از منبعی غیر از دانسته های دانشجو شود (مگر با اجازه استاد مربوطه) تخلف امتحانی           تلقی گردیده و بدون هیچ گونه تسامح نمره دانشجو 0.25 ثبت خواهد گردید.

     2.رعایت سکوت و نظم جلسه امتحانات در طول برگزاری جلسه و حین خروج از حوزه امتحانی الزامی می باشد .

3.تحویل برگه آزمون حداکثر راس  مهلت پایان آزمون قابل قبول می باشد .

 

شرایط ثبت نمره آزمون:

  1. معدل دانشجو می بایست بالای 15 باشد.
  2. دانشجو نمره ثبت نشده نداشته باشد(در صورت وجود می بایست دانشجو در مرحله اول پیگیر ثبت نمرات خود از استاد ماده مربوطه و در مرحله بعد از بخش آموزش پیگیری نماید.
  3. دانشجو می بایست گواهی قبولی در آزمون زبان را در سامانه بارگذاری کرده باشد(چنانچه دانشجو در آزمون شرکت کرده ولکن نتوانسته رتبه قبولی را کسب کند می تواند تا پیش از برگزاری جلسه دفاع خود مدرک قبولی را ارائه دهد)

 

مواد و نحوه برگزاری آزمون:

آزمون هر رشته شامل سه ماده درسی با 120 دقیقه زمان می باشد که به ترتیب ذیل سوالات 2 ماده درسی در نوبت صبح و یک ماده درسی در نوبت بعد از ظهر به دانشجو تحویل میگردد، البته دانشجو می تواند هر 3 ماده را در صورت رضایت در نوبت صبح امتحان دهد.

رشته تاریخ اسلام

1.تاریخ صدر اسلام (از بعثت تا 40 هجری)

2. تاریخ نگاری در اسلام

3. نقد و بررسی دوره اموی و عباسی

 

رشته تاریخ تشیع

    1. تاریخ سیاسی اجتماعی شیعیان اثنی عشری

    2. تاریخ اندیشه های سیاسی شیعیان اثنی عشری

3. تاریخ اندیشه های کلامی شیعیان اثنی عشری

 

رشته فرق تشیع

1.تاریخ تشیع

2.عقاید و معارف زیدیه

3.عقاید و معارف اسماعیلیه

 

محل برگزاری آزمون:

آدرس: بلوار 15 خرداد، خیابان شهید صادقی، خیابان حسین نژاد، مجموعه دار الحدیث (درب ادیان و مذاهب) ، طبقه اول جنب راه پله ها ، حوزه آزمون ها

مطالب مشابه