به همت معاونت پژوهشی:

جلسه بررسی لیست سفید اسکوپوسی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار:

پیرو مصوبه شورای ارتقای رنکینگ و به دستور ریاست دانشگاه، جلسه‌ای با حضور اعضای منتخب، برای بررسی لیست سفید موضوعی و هدفمند اسکوپوسی برگزار شد. در این جلسه بعد از بررسی لیست سفید اسکوپوسی و چالش های موضوعی کردن آن، راهکارهایی جهت تنظیم لیست واحد پژوهشی بین‌المللی ارائه شد. در این جلسه مقرر گردید تا از طریق کلیپی آموزشی – تصویری روند استخراج لیست‌های سفید موضوعی در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار گیرد.

مطالب مشابه