به همت معاونت پژوهشی:

کمیته کاربردی‌سازی پایان‌نامه و رساله‌ها برگزار شد.

تاریخ انتشار:

 

بنا به مصوبه شورای دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین کمیته کاربردی‌سازی پایان‌نامه‌ها روز سه‌شنبه ۱۶خرداد ۱۴۰۲ در دفتر معاونت پژوهشی با حضور اعضا برگزار شد.

در این نشست با تعریف کاربردی‌بودن پژوهش و تبیین دقیق قلمرو آن، راهکارهای اجرایی شدن آن در بخش‌های متنوع دانشگاه بحث و بررسی شد. مصوبات این جلسه جهت اجرایی شدن به بخش‌های دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

مطالب مشابه