به همت معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان:

نخستین جلسه شورای کتاب سال 1402 برگزار شد.

تاریخ انتشار:

نخستین جلسه شورای کتاب سال 1402 در سالن شهید بهشتی از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ برگزار شد.

در این جلسه تصمیم گیری درباره دوازده کتاب ثبت‌شده در سامانه کتاب انجام شد. از این تعداد، هشت کتاب مرتبط با دانشکده ادیان، دو کتاب مرتبط با دانشکده مذاهب اسلامی، یک کتاب مرتبط با دانشکده حقوق و یک کتاب مرتبط با دانشکده علوم قرآن بود.

لطفا برای ارسال کتاب جهت ارزیابی و نشر به سامانه book.urd.ac.ir مراجعه کنید.

مطالب مشابه