در نشست کارگروه عفاف و حجاب تاکید شد؛

تربیت دانشجویان کنشگر در حوزه عفاف و حجاب

تاریخ انتشار:

بیست و سومین جلسه کارگروه عفاف و حجاب ذیل ستاد پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی جامعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بیست و سومین جلسه کارگروه عفاف و حجاب ذیل ستاد پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی جامعه؛ به میزبانی «دانشگاه ادیان و مذاهب» در روز چهارشنبه مورخ 3 خرداد ماه 1402 برگزار گردید.
در ابتدای جلسه پس از گزارش مدیر کارگروه پیرامون اقدامات مصوبات جلسه قبل؛ نماینده معاونت محترم فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب پیرامون اقدامات صورت گرفته در حوزه عفاف و حجاب و همچنین ارائه برنامه ها و راهکارهای عملیاتی پیش‌رو دانشگاه گزارشی را بیان کرد. در ادامه ضمن توضیحات حجت الاسلام و المسلمین وحدتی درباره اهداف و انتظارات کارگروه؛ هر کدام از اعضای محترم به بیان پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با دانشگاه ادیان و مذاهب با محوریت عفاف و حجاب پرداختند.

مصوبات جلسه:

۱. استفاده از ظرفیت دانشجویان بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب با هدف تربیت کنشگر حوزه عفاف و حجاب (دانشگاه ادیان و مذاهب).
2. استفاده از ظرفیت پژوهشی دانشجویان بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب با اهداف و برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت عفاف و حجاب(دانشگاه ادیان و مذاهب).
3. استفاده از ظرفیت رسانه ای دانشجویان بین الملل دانشگاه با ساخت برنامه ها و کلیپ های ادیانی با محوریت عفاف و حجاب (دانشگاه ادیان و مذاهب).
4. پرپایی نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب با همکاری معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی (دانشگاه ادیان و مذاهب ـ آقای علی محمدی معاونت محترم فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی).
5. استفاده از ظرفیت تشکّل های دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب با ارائه نشست های تخصصی به منظور مسأله سازی و اولویت سازی مسأله عفاف و حجاب در بین آنها (دانشگاه ادیان و مذاهب ـ آقای علی محمدی معاونت محترم فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی).
6. از ظرفیت سرفصل‌های حوزه تربیت کنشگر عفاف و حجاب معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استفاده شود. (به منظوربومی سازی و تلفیق آن در دانشگاه ادیان و مذاهب معاونت سازمان تبلیغات اسلامی اعلام آمادگی کرده اند. دانشگاه ادیان و مذاهب _ آقای علی محمدی معاونت محترم فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی).
7. دعوت از آقای علی محمدی در جلسه رؤسای دانشگاه‌ها جهت ارائه طرحهای پیشنهادی تربیت کنشگران،‌ مبلغین و نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب (ستاد پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی).
8. بازنشر محتواهای فرهنگی به ویژه با محوریت عفاف و حجاب فرماندهی انتظامی در کانال های دانشگاه ادیان و مذاهب (نماینده فرماندهی انتظامی جناب سرهنگ عبدالرضایی _ دانشگاه ادیان و مذاهب).

350a7606
350a7606
350a7608
350a7611
350a7621
350a7628
350a7636
350a7640
350a7679
350a7683
350a7601

مطالب مشابه