با حضور رئیس دانشگاه، از خدمات آقای وحید علیلو معاون پیشین برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات تقدیر شد

350a8930
350a8930
350a8919
350a8909
350a8911
350a8924
350a8922
350a8935-2